Zápis z jednání výboru konaného dne 15.04.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.4.2020

 

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a vydaná vládní opatření v tomto směru. V našich domech se ke dni konání schůze výboru neobjevilo žádné další karanténní opatření či dokonce prokázání koronavirového onemocnění. I nadále výbor apeluje na všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby pečlivě dbali a dodržovali přijatá opatření, a to až do té doby, než budou příp. vládou odvolána či omezena. Po dobu platnosti těchto opatření stále platí přidání jednoho úklidu společných prostor týdně navíc, v případě zaznamenání karanténního opatření bude proveden mimořádný úklid zahrnující prostory se kterými mohly přijít předmětné osoby do styku.

Od 27.42020 se opět otvírá dětské hřiště a výbor žádá jeho návštěvníky o dodržování bezpečnostních pravidel.

II. Vlastníkům bylo rozesláno vyúčtování za rok 2019

MZ výbor informoval, že správcovská spol. First odeslala všem vlastníkům v našich bytových domech pravidelné písemné roční vyúčtování služeb a poplatků za rok 2019. Výbor v této souvislosti vlastníky zdvořile žádá, aby případné nedoplatky z vyúčtování co možná nejdříve uhradili.

III. Různé

 1. Proběhlo pravidelné preventivní čištění odpadů ve sklepních prostorech. Jedná se o odpadní roury, které mají téměř nulový sklon a v minulosti došlo několikrát k jejich ucpání a vytopení sklepů.
 2. Byla zajištěna a firmou SPL Servis realizována oprava STA v domě K a oprava zvonků a otvírání vchodových dveří v domě J.
 3. Proběhlo mytí oken ve společných prostorech.
 4. Vlastníci ve vchodu č. 1 a 7 nahlásili praskliny ve zdech (fasáda i v bytech). Údržba First zajistila prohlídku uvedených závad a navrhne realizaci jejich opravy.
 5. Dveře u prostoru schránek byly oplechovány pro zakrytí poškození a zlepšení vzhledu. Toto řešení bylo zvoleno, protože celková výměna dveří by byla drahá (dveře by se musely vyrábět na zakázku). Výbor po k tomuto rozhodl, že dané schvaluje (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).
 6. Byla zajištěna odchytová služba, která odvezla kachny i s mláďaty z hnízd na horních terasách objektu J.
 7. Trvající úkoly v důsledku nouzového stavu a jiné:
  • provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu,
  • JM zjišťuje podmínky pro možnosti odběru el. energie ve společných prostorách garáží, bude výbor informovat na dalším jednání,
  • prozatím neproběhla schůzka na místě se zhotovitelem ke zhotovení kójí na odpad, o dalším postupu bude výbor informovat MZ,
  • až se nalezne vhodný termín bude realizováno oplocení se vstupní brankou za domem I dle čl. III. odst. 1 předchozího zápisu
  • po ukončení nouzového stavu bude po detailní konzultaci jednotlivých bodů výborem odpovězeno na dotazy dle čl. II. předchozího zápisu.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 20.5.2020 od 18:30 v pizzerii Rotondo, příp. pokud bude pokračovat nouzový stav a karanténní opatření pak v místnosti výboru -1PP v domě K.

Dne 15.4.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20200415-Zapis_ze_schuze_vyboru

2 Responses to Zápis z jednání výboru konaného dne 15.04.2020

 1. avatar Korpoš napsal:

  Test

 2. avatar Korpoš napsal:

  Dobrý den. Prosím pošlete mi zákres plánovaného oplocení pozemku. Může o takovéto záležitosti rozhodnout výbor sám bez hlasování členů SVJ? V každém případě můj souhlas podminuji tím, že budu mít dale pristup na tyto pozemky a dostanu alespoň jeden klíč. Dále předpokládám, že pokud oplocení budete skutečně realizovat tak zvarejnite jak náklady tak projekt a bude zřejmé, že se na naše pozemky dostanu přímo z obecní komunikace, tedy nebude nutné překonávat pozemek v držení 3. osob, pakliže s nimi nebudete mít věčné břemeno chůze a jízdy, případně další potřebné dohody. Předem děkuji.
  Zdraví,

  Michal Korpoš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.