Zápis z jednání výboru konaného dne 12.06.2019

JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: Jan Sueneé Marek (dále jen „JSM“), omluven Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“), jako host pak domovník p. Hrouda (dále jen „RH“) a Tomáš Moudrý (dále jen „TM“). Ze 3 členů výboru jsou přítomni dva, výbor je tak usnášeníschopný.

KP dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze a ověřovatelem a zároveň předsedajícím byl KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). KP předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Vzetí na vědomí odstoupení člena výboru Tomáše Moudrého

KP konstatoval, že ke dni 1.6.2019 TM odstoupil z funkce člena výboru našeho SVJ na podkladě písemně učiněného podání doručeného výboru, tuto skutečnost vzal výbor na vědomí. TM přislíbil aktivní účast na předávání všech jeho záležitostí, které ve výboru vykonával, tak aby byla zachována kontinuita dalšího postupu. Výbor TM děkuje za jím odvedenou výbornou činnost pro naše společenství vlastníků.

II. Převzetí agendy po TM

Výbor se usnesl (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) na níže uvedeném, že KP převezme po TM následující agendu: účtu u FIO banky (zadávání faktur došlých na adresu SVJ, jejich autorizace, výpisy, spolupráce s účetní), dále dětské hřiště (komunikace s ostatními SVJ v naší lokalitě – domy A až H, roční vyúčtování hřiště, zálohové faktury na hřiště, spolupráce s účetní), také hotovostní pokladnu (výběr hotovosti kartou, proplácení mzdy RH, vedení pokladny), dále mzdy, zdravotní pojišťovny, sociální a finanční úřad (spolupráce na tomto se spr. firmou), MZ pak agendu účtu u Komerční banky (autorizace plateb, zadávání faktur došlých na adresu SVJ, výpisy, spolupráce s účetní a spr. firmou, hlídání zvýhodněného vedení účtu) a poštu (pravidelné vybírání poštovní schránky SVJ, vyzvedávání zásilek na poště), všichni členové výboru pak záležitosti spojené s pojišťovnou (Kooperativa) – nahlášení pojistných událostí, doplňování podkladů pro vedená řízení, komunikace s pojišťovnou, s tím, že do budoucna výbor předpokládá smluvně přesunout tuto agendu na spr. firmu. V rámci rozsahu rozdělení činnosti pak 2/3 odměny po TM přejde na KP a 1/3 na MZ.

III. Přečipování a další postup, vydávání karet pro vjezd do garáží

Výbor konstatuje, že se jednomyslně usnesl na tom (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že pro zbývající spoluvlastníky  – počtově 6 (byty 3,101,105,126,145,217) –  dojde ke vhození vždy jednoho funkčního čipu tomuto vlastníkovi do jeho poštovní schránky včetně postupu k získání dalších čipů (a karty pro vjezd do garáží) a bude mu daná skutečnost sdělena i ve formě upozornění na dveře od jeho bytu.

Zároveň výbor odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že garážový systém vjezdový/výjezdových karet bude řádně spuštěn ke dni 1.9.2019 a zároveň k tomuto dni bude ukončen chod stávajícího systému  tím, že bude vypnut!!!

IV. Kontejnerová stání

Na podkladě předchozích jednání výboru RH výbor informoval, že poptal několik firem, aby mu doručil cenovou nabídku na zastřešení a uzavření kontejnerů do ocelové klece, písemně byla předložena pouze jediná CN od spol. MOSTSERVIS s.r.o. (ostatní spol. se vyjádřili, že z kapacitních a časových možností nejsou schopni dané aktuálně realizovat a CN nepředložili), kdy za ocelové prvky, stavební přípravy, výrobu, zastřešení a kování byla stanovena částka 297.780,-Kč+DPH. Po diskuzi výboru tento rozhodl usnesením tak (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že souhlasí s předloženou nabídkou spol. MOSTSERVIS s.r.o. a pověřuje MZ, aby emailově objednal realizaci této akce u této společnosti a zároveň jim dal na vědomí souhlas s předloženou CN.

V. Situace týkající se náhlého vytopení garáží

Zprostředkovaně MZ a RH informoval výbor o tom, že po vytopení garáží dne 6.6.2019 v odpoledních hodinách byla voda z garáží obou pater a i šachet výtahů neprodleně vysáta, a to i za pomoci p. Peroutky a již byl domluven i termín na kompletní mimořádné vyčištění garáží, který byl vyvěšen na nástěnky a do výtahů. Zároveň p. Toman ze správcovské společnosti 7.6.2019 zajistil vyčistění kanálů v okolí garáží včetně hlavního kanálu na silnici u vjezdu, který byl úplně zanesený a lze se oprávněně domnívat, že to byla hlavní příčina vytopení, neboť spádem voda neodtekla tímto kanálem, ale natekla do garáží, které jsou nejníže položený místem v naší lokalitě. Do budoucna výbor diskutoval obšírně tuto problematiku z hlediska prevence a předběžně se shodl na tom, že bude třeba nejenom zajistit pravidelné čistění těchto kanálů (ve spolupráci s městskými kanalizacemi), ale i vybudovat kanalizační svod někdy v místech příjezdové cesty do garáží, který by byl dalším prvkem odtoku vody do kanalizace. Danou problematikou se bude výbor zabývat na dalších schůzích.

RH pak vyčíslil náklady na čištění garáží po vytopení, a to mimořádný okamžitý noční úklid 6.6.2019 včetně následujícího dne za částku 6.750,-Kč, standartní provedení čištění garáží (11.858,-Kč), kompletní vyčištění 2 odpadních jímek a uklizení sklepů od bláta (2.520,-Kč), a to vše v rámci jedné fa, která bude vystavena RH. Havarijní výjezd Techniserv s.r.o. týkající se z funkčnosti garážových vrat v souvislosti s povodní, funkčnosti ventilace, odvětrávání v garážích, funkčnost kabelových rozvodů, a dalších činností s tím spojených bude řešen fakturačně za částku 16.250,-Kč.

VI. Vjezdová vrata do budovy K

Na podkladě jednání minulého zasedání výboru bylo odsouhlaseno a to včetně ceny týkající se RH (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) následující: 1. RH zajistí výkopové práce a betonování v domluveném rozsahu a položení instalačních trubek (aka chráničky aka husí krky) a dodá též stožár/trubku pro osazení čtečky (vše za částku 6.975,-Kč). 2. Následně Techniserv s.r.o. začne s intalací čtečky. 3. Poté se RH sejde se zástupcem Altoma s.r.o. a upřesní si místo řezání proudových smyček. 4. Poté RH zdarma provede řezání v kooordinaci s Altoma s.r.o. (jediný náklad bude půjčení brusky cca 1.000,-Kč), i ten samý den bude ještě proudová smyčka položena do vozovky. 5. Posléze Altoma s.r.o. nainstaluje elektroniku pro proudovou smyčku. 6. Techniserv s.r.o. provede finální zapojení. 7. Následně bude zahájena testovací fáze funkčnosti.

V souvislosti s funkčností garážových vrat bylo zjištěno, že byla nevratně poškozena 2 garážová péra, tato byla vyměněna za funkční z našich dlouhodobých zásob a zásoby jsou pro tento artikl vyčerpány. Po projednání věci výbor souhlasí (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) s tím, aby spol. Altoma jakožto dodavatel tohoto artiklu byla poptána na zaslání cenové nabídky na 2 garážová péra.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 17.7.2019 v pizzerii Rotondo.

Dne 12.6.2019 zapsal KP.
Dne 12.6.2019 ověřil KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190612-Zapis_ze_schuze_vyboru

6 Responses to Zápis z jednání výboru konaného dne 12.06.2019

 1. avatar Ludmila Velartova napsal:

  Dobrý večer, nedostala jsem odpověď na svůj mail, ani mi nikdo nezavolal, jak bylo slíbeno. Objednávám 5 vjezdových karet , jsem majitelka bytu 258 a 262 v Matzioliho 1. Dále urguji zprovoznéní čipu zakoupeného již v lednu a stále nefunkčního. Děkuji Velartova mobil 603288621

  • Dobrý den paní Velartová,

   Pan Hrouda mne ve středu informoval o vaší žádosti. Prošel jsem si veškerou email korespondenci na adrese vybor@svph.cz a též cip@svph.cz — a jak jsem již informoval kolegy na výboru, neevidujeme od vás žádnou žádost o registraci parkovacích karet. Bez toho není možné karty vydat.

   O tom jsme opakovaně informovali na webu i v zápisech ze schůze výboru, že se majitelé PS/GS registrovat.
   Samotné termíny, ve kterých jsou karty vydávány, jsou též na webu v kalendáři: http://www.svph.cz

   Tímto vás prosím, abyste provedla řádnou registraci na webu, ať vaši žádost vyřídit. Děkujeme!

 2. avatar Antonin Majir napsal:

  Dobry den, neni zastreseni kontejneru zbytecne a drahe? Nikde jinde v okoli nic takoveho nemaji.
  Navic, neni pozemek pod kontejnery mesta?
  Dekuji za odpoved Antonin Majir

 3. avatar Jana Vaňková napsal:

  V článku odpověď na otázky pana Majira není

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.