Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ konaného dne 17.12.2019

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 konaného dne 17.12.2019 od 18:00 na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 – Záběhlice

Program shromáždění: 

  1. Prezence vlastníků jednotek, případně jejich zástupců (zákonných, či na základě plné moci)
  2. Zahájení shromáždění SVJ
  3. Volba předsedajícího shromáždění SVJ, skrutátora, ověřovatele, zapisovatele
  4. Rozhodnutí o programu shromáždění
  5. Zpráva o stavu domu a plánované investice v roce 2020
  6. Seznámení s platební morálkou členů SVJ
  7. Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 2018
  8. Různé

Průběh jednání a přijatá usnesení:

Shromáždění zahájil F. Hájek (spol. First s.r.o.) bylo zahájeno v 18:12, účast je dle spoluvlastnických podílů 41,3%, shromáždění není usnášeníschopné. Shromáždění tedy proběhne pouze informativně bez možnosti hlasování.

F. Hájek informoval o hospodaření SVJ za rok 2018,

stav FO 1.1.2018 ….. 8.267.888,79Kč

stav FO 31.12.2018 …… 7.248.282,77Kč

náklady odepsané z FO za rok 2018 …… 4.124.072,15Kč

K technickému stavu domu jsou možné dotazy, revize hotové dle zákona, porevizní opravy jsou realizovány ihned po odsouhlasení výborem.

Slovo si bere K. Polák, SVJ řeší neplatiče, dluhy klesají a jsou aktivně řešeny, nových neplatičů je méně.

Slovo si bere J. S. Marek, informuje o čipech ke garážím. Od 06.01.2020 bude u GV7I omezeno jejich otevírání pouze na parkovací karty. Někteří vlastníci si stěžují na občasnou nefunkčnost systému otevírání na karty. Většina však konstatuje, že je vše v pořádku. Pokud bude mít někdo se systémem problém, může kontaktovat výbor.

18:28 se zvyšuje účast na 41,8%

Jeden z vlastníků se ptá na větší investice, jediná plánovaná investice je cca 300.000 za kóje na odpad.

Některým vznikají problémy s balkóny, do budoucna bude třeba řešit, zatím se řeší jednotlivé případy.

18:45 začínají odcházet vlastníci, shromáždění bylo ukončeno 19:05

Zapsal: Filip Hájek (FIRST, s.r.o.)
Ověřil: Jan S. Marek (SVPH M 3274)

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20191217-Zapis_ze_shromazdeni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.