Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 23.05.2018

Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 23.5.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. mimořádnou schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“) a Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), nepřítomni: JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“).
MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).
MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedeném bodě uveden,  odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Program nadcházejícího shromáždění

Po diskuzi přítomných členů bylo navrhnuto a odsouhlaseno, že plánované shromáždění vlastníků, které se mělo uskutečnit 12.6.2018 bude přesunuto na září 2018.

Důvodem je nemožnost předání nových čipových karet pro vjezd do a výjezd z garáží jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, či jimi zplnomocněným osobám na plánovaném shromáždění.
Dodavatel čipových karet i přes slib včasného dodání objednaných karet tyto vyrobil s chybou a nestihne do 12.6.2018 tuto chybu napravit dodáním karet bezvadných.
Karty následně po dodání musí být potištěny a nahrány do systému jejich evidence.

Nový termín shromáždění bude stanoven na další pravidelné schůzi výboru.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal uvedený bod programu jednání tak, jak je shora uvedeno. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 20.6.2018 v pizzerii Rotondo.

Usnesení přijato jednomyslně (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)

Dne 23.5.2018 zapsal KP. Dne 24.5.2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180523-Zapis_ze_schuze_vyboru

2 Responses to Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 23.05.2018

 1. avatar Svetlana Kozullya napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych dozvědět jak a kdy bude fungovat nový system do vjzedu a vyjezdu z garaži?
  Jak a kdy dostaneme nové čipy? Budou platný staré čipy?Kolik za nové čipy zaplatíme?
  Co se tyče opravy oken – je to povinne nebo na požadavku?

  • Dobrý den,

   1.) VRATA: systém se testuje v rozšířeném režimu. Postupně vydáváme karty členům SVJ, kteří byli na posledním shromáždění v lednu 2017, kde se schválila instalace. Pokud jste byla přítomna, pak se můžeme domluvit na vydání karty. Ověřujeme pozvolna o majitelů BJ, resp. parkovacích a garážových stání, že karty fungují správně. Na vratech GV7I se budou ještě provádět do 22.07.2018 úpravy. GV5I by měla fungovat už bez výhrad (směr OC Hostivař).
   2.) Hromadné vydávání karet by mělo proběhnout nejpozději na shromáždění vlastníků v září/říjnu 2018. Termín není ještě stanoven. Čipy, kterými se přistupuje do objektu se vydávat nové nebudou. Pouze provedeme jejich novou evidenci. Čipy, které neprojdou evidencí budou ze systému vyřazeny. Stejně tak bude stanoven termín ukončení fungování dálkových ovladačů od garážových vrat. Termíny projednáme na shromáždění SVJ. Musí je schválit většina.
   3.) Karty se vydávají na počet parkovacích/garážových stání. Jsou vydávány pouze jejich majitelům nebo osobám, které přinesou plnou moc s oprávněním kartu převzít. Karty jsou hrazeny z rozpočtu na realizaci celé akce. Vydání karet nad rámec počtu PS/GS musí pak řešit individuálně výbor a cenu za vydání takové karty jsme ještě nestanovili.
   4.) Je to doporučené, neboť teď je akce hrazena z fondu oprav domu. Další oprava je plánována až cca za 10 let a na pozdější žádosti v tomto mezidobí nebude brán zřetel!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.