Zápis z jednání výboru konaného dne 18.5.2016

Zápis ze schůze výboru č. 47 / 2016

Datum: 18. 5. 2016
Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Jan Marek (JM)

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Termín shromáždění vlastníků v roce 2016
Výbor vedl debatu nad termínem letošního shromáždění vlastníků, který bude v druhé polovině září 2016.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. Ventilace (turbíny)
TM zajistí aktualizovanou cenovou nabídku na ventilaci pro domy Mattioliho 3274/3 a Mattioliho 3274/1.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Schůze výboru v červnu 2016
MZ pozve na schůzi výboru, která se bude konat 15. 6. 2016 pana Hájka ze správní firmy First, s.r.o.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 15. 6. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 18. 5. 2016 zapsal TM
Dne 20. 5. 2016 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20160518-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.