Zápis z jednání výboru konaného dne 18.03.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 18.3.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor bedlivě sleduje aktuální situaci a vydaná vládní opatření v tomto směru a rozhodl se s ohledem na zajištění maximálních opatření ve prospěch zdraví všech vlastníků, nájemců a uživatelů bytových jednotek a společných částí našich domů, že vyvěsí ve všech výtazích, na nástěnkách a našich webových stránkách podrobné shrnutí přijmutích opatření a základní doporučení, a to ve formě písemné přílohy k tomuto zápisu. Výbor v této souvislosti sděluje, že byl jedním z vlastníků informován, že v době I7 se nachází rodina v karanténě po návratu z dovolené, takže výbor neprodleně zajistil mimořádný úklid a dezinfekci celého patra a přístupových cest v domě I7. Výbor dané jednomyslně schválil, a to včetně obsahového znění přílohy (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

K dané problematice výbor zároveň upozorňuje, že u jednoho vlastníka tomuto udělila Policie ČR domluvu a vykázala z jeho bytu společnost cizích lidí, kteří se v tomto bytě opakovaně scházeli zřejmě za účelem konání party a mimo zákaz shromažďování také porušili noční klid. Výbor znovu žádá vlastníky, aby nezvali do svých bytů cizí návštěvníky vyjma rodinných příslušníků.

II. Žádost o vysvětlení

MZ výboru předložil písemný dokument nazvaný Žádost vlastníků jednotek o vysvětlení záležitostí týkající se hospodaření společenství vlastníků jednotek (dále jen „žádost“), která je datována ke dni 11.11.2019, avšak byla MZ předložena a doručena stran Alexeye Kima (dále jen „tazatel“) z neznámého důvodu až dne 2.3.2020 (po téměř 4 měsících!) a obsahuje 14 otázek včetně navazujícího odůvodnění (mimo jedné z nich). K žádosti byly připojeny 3 samostatné archy s neověřenými podpisy 29 vlastníků, tudíž výbor může na žádost nahlížet pouze jako na žádost tazatele. Výbor zběžně nahlédl do obsahu žádosti a shledal, že řada dotazů tazatele je neaktuálních, v rámci většiny dotazů tazatel vychází z nesprávných či mylných skutečností, na kterých pak své otázky staví, a v několika otázkách dokonce uvádí zjevné nepravdy a očerňující tvrzení (a to bez uvedení nota bene předložení jakéhokoli důkazu) na adresu výboru jako celku, bývalého domovníka a třetích osob, které se svými službami podílí na jednotlivých činnostech týkajících se společných prostor.  

Proto není stran výboru možné, aby žádost ani odpověď na ni byla zveřejněna na webových stránkách, jak je v žádosti požadováno, neboť by musel výbor na tazatele podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy ve smyslu ust. § 184 odst. 1,2 trestního zákoníku („kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu a toto by bylo učiněno skrze veřejně přístupnou počítačovou síť…“), když je naopak vůlí výboru, aby v rámci komunikace s vlastníky (fakticky sousedy) bylo na obou stranách jednáno smírnou cestou k vyřešení konkrétního problému a nikoli hrubě, urážlivě či arogantně, když podání trestního oznámení by byla až poslední možnost. Po prvotní diskusi k tomuto bodu výbor rozhodl, že A. Kimovi bude obsáhle odpovězeno až pominutí pandemie koronaviru (vzhledem na aktuální situaci v řádech několika měsíců) a odpověď mu bude písemnou formou stran MZ předána, schváleno (2 hlasy pro, 1 se zdržel, 0 proti).    

III. Různé

 1. Navrhované oplocení pozemku dle předchozího zápisu v čl. I. bylo zaměřeno a výboru byla oddělením údržby správcovské společnosti First s.r.o. předložena nabídka na realizaci plotu. Výbor nabídku projedná na své další řádné schůzi.
 2. Oprava poškozené podlahy v technické místnosti domu I5 (viz čl. V. bod 3. předchozího zápisu), a také pravidelné čištění kanalizačních trubek s minimálním spádem ve společných prostorách (viz čl. V. bod 4. předchozího zápisu) byly odloženy na pozdější dobu.
 3. Výbor s ohledem na zvýšenou nutnost dezinfekce společných prostor v reakci na trvající nouzový a karanténní stav rozhodl o tom, že navýší počet úklidů v týdnu na celkem 3 provedení (navíc bude 1 úklid který bude fakturován jako mimořádný) a tyto se budou realizovat v Po, St a Pá. Výbor dané jednomyslně schválil, a to včetně obsahového znění přílohy (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).
 4. Trvající úkoly v důsledku karanténního stavu u zaměstnanců spol. SPL servis s.r.o. (první a druhá odrážka) a jiné:
  • provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu (viz čl. V. bod 1. předchozího zápisu),
  • výměna nefungujícího tabla a videotelefonu v domě J (viz čl. V. bod 2. předchozího zápisu),
  • JM zjišťuje podmínky pro možnosti odběru el. energie ve společných prostorách garáží, bude výbor informovat na dalším jednání,
  • v důsledku nouzového stavu a karantény neproběhla schůzka na místě se zhotovitelem ke zhotovení kójí na odpad, o dalším postupu bude výbor informovat MZ.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 15.4.2020.

Příloha k zápisu z jednání výboru ze dne 18.3.2020 Dne 18.3.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20200318-Zapis_ze_schuze_vyboru

2 Responses to Zápis z jednání výboru konaného dne 18.03.2020

 1. avatar Michal Pilka napsal:

  Dory den, pokousel jsem se nekolikrat v minulosti i ted psat dotazy nebo komentar k zapisum. No nikdy nebyl zadny z prispevku publikovan. Schvaluji clenove vyboru, ktere dotazy, komentare se smou publikovat na strance a ktere ne ? Co prosim potrebuji aby mi clenove vyboru odsouhlasili napsat tady dotaz k zapisu ? Dekuji za odpoved. Michal Pilka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.