Zápis z jednání výboru konaného dne 16.01.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 16.1.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byli přítomni také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a Tomáš Moudrý (dále jen „TM“). Omluven byl Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). Jako host byl přítomen Roman Hrouda (domovník).

MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl TM, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Vstupní čipy Mattioliho 7 a Mattioliho 5

Výbor jednomyslně schválil, že vstupní čipy patřící majitelům jednotek v domě Mattioliho 7 budou z důvodu bezpečnosti pohybu osob v garážích k parkovacím/garážovým stáním a od parkovacích/garážových stání funkční i na spojovací dveře mezi domy Mattioliho 7 a Mattioliho 5 v -1. PP a na dům Mattioliho 5, jako tomu bylo dříve. To samé platí naopak. (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)

II. Karty na ovládání garážových vrat I a K

Výbor jednomyslně schválil 4 žádosti o karty na ovládání garážových vrat navíc (za poplatek) níže uvedených majitelů jednotek v domech Mattioliho: 32 (2 ks), 39 (2 ks), 110 (1 ks), 144 (2 ks), 218 (2 ks), 236 (2 ks). (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)

III. Odpadní roury v garážích

Proběhla kontrola rizikových míst v garážích, kde mají již od výstavby domů developerem odpadní roury špatný spád a zanášejí se. Bylo požadováno navrhnout úpravu vedení odpadních rour, ale z toho důvodu, že odpadní roury již není fyzické možné nikam zvednout (jsou přímo pod stropem), není úprava reálná. Proto se jedná o tom, že by tato riziková místa byla pravidelně 2x do roka čištěna tlakovou vodou.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).

Termín následující řádné schůze je stanoven na 20.2.2019 v pizzerii Rotondo, a to v 18:30.

Dne 17.1.2019 zapsal TM. Dne 18.1.2019 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190116-Zapis_ze_schuze_vyboru

One Response to Zápis z jednání výboru konaného dne 16.01.2019

  1. avatar Ivana Müllerová napsal:

    Dobrý den, dne 20.02.2019 nám byly přiděleny 2 karty pro vjezd do garáže (jedna výměnou za stávající pager a jedna přikoupena). Ani jedna z karet není funkční. Prosím o informaci, jak postupovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.