Zápis z jednání výboru konaného dne 15.01.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.1.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). Jako hosté pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“), Mgr. Hájek a p. Toman (oba za správcovskou společnost).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze a zároveň předsedajícím byl MZ, a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Změna rozsahu smlouvy se správcovskou společností First s.r.o. a s p. domovníkem Hroudou

RH informoval výbor a zbylé hosty o tom, že z důvodu značné pracovní vytíženosti potřebuje upravit rozsah domovnické smlouvy s tím, že by mu zůstala zejména práce se zelení (sekání trávy, hnojení keřů, a trávníku, stříhání keřů, pletí keřů atd.) a zímní údržba ploch (úklid sněhu a posyp komunikací). Po konzultaci se správcovskou firmou by zbylé činnosti po RH z domovnické smlouvy byla schopna převzít a vykonávat správcovská spol. First.

Po obsáhlé diskuzi bylo navrženo řešení ukončit platnost domovnické smlouvy k 31.1.2020 s tím, že se s RH uzavřou 2 samostatné smlouvy týkající se výše uvedených předmětů, zkráceně údržba zeleně a zimní údržba ploch, a to u zeleně v roční částce 132.678,-Kč a u zimní údržby pak 37.500,-Kč, když k těmto částkám předložil RH konkurenční nabídky jiných dodavatelů z nichž vyplynula cena podstatně vyšší. K tomuto se vyjádřila i správcovská společnost, když závěrem uvedla, že předložené nabídky konkurence jsou ceny obvyklé a RH nabízí s ohledem na dlouhodobost vztahu podmínky podstatně lepší.

Zároveň správcovská společnost konstatovala, že by byla schopna zbylé činnosti realizovat od 1.2.2020, když zřídí samostatné telefonní číslo a konkrétního pracovníka, který bude veškeré prosby namísto domovníka realizovat a toto vše by bylo ošetřeno dodatkem ke správcovské smlouvě, když k tomuto požádala vzhledem k dosavadnímu nenavyšování ceny v průběhu smluvního vztahu (téměř 5 let) a to i přes inflační doložku a zvyšování všech vstupů, o zvýšení ceny o 10%.

Výbor veškeré výše popsané skutečnosti náležitě prodiskutoval a jednomyslně je odsouhlasil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), když zároveň pověřil KP, aby za výbor přezkoumal druhou stranou předloženou či vytvořil smluvní dokumentaci k naznačeným změnám.

II. Smlouva na úklid – p. Hroudová

Paní Hroudová skrze RH požádal výbor o navýšení ceny za prováděné práce o 10% vzhledem k navýšení ceny všech vstupních surovin, které pro úklid používá a taktéž s ohledem na dlouhodobost smluvního vztahu (4 roky) a doposud neužití inflační doložky.

Výbor po delší diskuzi a jednomyslně je odsouhlasil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), když zároveň pověřil KP, aby za výbor vytvořil smluvní dokumentaci k naznačeným změnám.

III. Chození za domy I,J,K a venčení psů v tomto prostoru

KP informoval zevrubně ostatní členy výboru o relevantních připomínkách jednotlivých vlastníků bytových jednotek týkající se neoprávněného chození a venčení psů přes naše pozemky, zejména v části za domy I,J,K, a to i přes zákazové cedule umístěné na plotu sousedícího pozemku na hranici pozemků domu H a I.

Po konzultaci s RH tento výboru sdělil, že na našich pozemcích zejména cizí lidí venčí své psy a je zde zvýšené znečištění pozemků exkrementy a vydupaný trávník. Věc má několik možných řešení s tím, že jedním z nich je i možnost plotového uzavření daných prostor zejména od paty domu I k sousedícímu pozemku (vlastněn Mgr. Kubešem), když do daného prostoru by měl přístup pouze RH k jeho údržbě.

Výbor po minimální diskuzi k tomuto rozhodl, že danou problematikou se bude zabývat na dalších jednáních výboru, schváleno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

IV. Různé

Výbor jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti):

 1. Výbor pověřuje místopředsedu výboru JUDr. Karla Poláka k vyřešení otázky nezbytnosti účasti na našeho SVJ na Policii ČR dne 31.1.2020 na úkonu prostudování spisu v případu VŠ, resp. k účasti na tomto úkonu, pokud bude ve spisu něco nového, a to za předsedu výboru Ing. Michala Zamrazila.
 2. V zimním období bude uskutečněna oprava společných prostor (chodeb a garáží). Jedná se o opravy prasklin, odpadlých soklů, podmáčených zdí v garážích a částečné vymalování po opravách. V závěru roku 2019 proběhla schůzka výboru, technika a údržby z firmy First v domech, kde bylo stanoveno co vše se bude opravovat.
 3. Individuální problémy s nefunkčním topením a kolísáním teploty v dodávce teplé vody v posledních dnech byly ihned vyřešeny s topenáři zajištěnými firmou First a Pražskou Teplárenskou byla upravena teplotní křivka v objektu. V této souvislosti výbor vyzývá vlastníky bytů, aby sami nemanipulovali s kohouty pro regulaci topení v garážích, protože se tím změní nastavené teplotní křivky pro celý objekt. Zpětné nastavení křivek pak znamená zbytečné náklady.
 4. Schůze výboru budou v roce 2020 vždy třetí středu každý měsíc, případná změna bude s předstihem zveřejněna na stránkách výboru.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 19.2.2020 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 15.1.2020 zapsal MZ.
Dne 15.1.2020 ověřil KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20200115-Zapis_ze_schuze_vyboru

 

4 Responses to Zápis z jednání výboru konaného dne 15.01.2020

 1. avatar ub napsal:

  To uz je vrchol.

 2. avatar Korpos napsal:

  Dobry den, pokud oplotite nase pozemky, tak bych chtel klic, abych tam mohl ja nebo clenove me rodiny vstupovat dle potreby.
  Dale jsem zjistil, ze jste nechali nainstalovat zamky na vsechna okna ve spolecnych chodbach? Byl k tomu nejaky duvod? Jeste to chapu v prizemi kvuli bezpecnosti, ale v patre? Pokud je potreba vyvetrat nebo kratkodobe otevrit okno, neni to nyni mozne. Prosim tedy take o klic pokud to musi byt zamcene.
  Opet jsem se nedostal s kolem a novou kartou do garazi. Kolo neni drevene a neni z plastu, presto to smycka nenacte.

 3. avatar Martin napsal:

  Dobrý den, sekunduji předchozí komentář ohledně vstupu do garáže. Současná karta není spolehlivé ani ideální řešení, často nefunguje ani ve vozidle a pak trávím zbytečný čas řešením logické hádanky, jak správně najet na smyčku a kam kartu posunout, abych se dostal z garáže ven. Tuto hru jsem si oblíbil zejména ráno, když spěchám s dětmi do školy nebo do práce (ano, je to sarkasmus…). Často také potřebuji do garáže přinést objemné věci z venku (třeba od kurýrní služby, která do garáže zajíždět nebude a ani se tam nejspíš nevejde). Dle mého názoru by bylo nejvhodnější obnovit dálkové ovladače, existují i bezpečná řešení, která nelze snadno kopírovat. Jako předseda jiného SVJ jsem tuto záležitost řešil. Jako krátkodobé řešení navrhuji aktivovat čipy všem vlastníkům (nebo aspoň těm, kteří mají garáž), tak aby jimi bylo možné garážová vrata otevřít. Prosím Výbor o odpověď. Děkuji.

  • Vážený pane Cízlere,

   pokud máte problém s kartou, prosím, jistě mne můžete kontaktovat. Výbor si je vědom toho, že mohou nastat výjimky, které je třeba řešit osobní konzultací, případně i součinností technika. Naštěstí takových případů je minimum.

   Systém na karty jako takový funguje správně. Je nad ním veden téměř nepřetržitý dohled.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.