Monthly Archives: Listopad 2015

Zablokujme výstavbu nového sídliště NZM II.

Milí přátelé – sousedé, obyvatelé Prahy 15 a Prahy 10, obracíme se na vás s velmi naléhavou záležitostí. Developerská společnost Central Group usiluje o změnu územního plánu a má záměr zastavět v podstatě celou volnou plochu mezi Novým Zahradním městem a OC Hostivař. Projekt se jmenuje Park Hostivař II. Na

Pozvánka na shromáždění

Vážení vlastníci, dovoluji si Vás pozvat na shromáždění SVPH Mattioliho 3274 a požádat Vás o Vaši účast. Bez té nebude shromáždění usnášeníschopné a bude se tak muset svolávat opakovaně, což stojí zbytečné náklady za pronájem prostor. Shromáždění se koná dne 8. prosince 2015 od 18hod v sále v 1. patře