Monthly Archives: Listopad 2013

Zelení žabáci: Nová úklidová firma

Výbor na svých předchozích jednáních rozhodl o změně úklidové firmy. Hlavními motivy bylo zvýšit kvalitu odvedené práce za rozumné peníze. Toho podařilo dosáhnout domluvou s firmou Zelení žabáci, a.s., se kterými jsme uzavřeli smlouvu. Cena za běžný úklid nás v podání JiViŠ stála 29040 Kč s DPH/měsíc. Se Zelenými žabáky jsme se

Jak se připojit do internetu?

V každém bytě našeho domu je alespoň jedna zásuvka pro připojení do internetu. Zdířky od internetu vypadají tak, jako na ilustračním obrázku. Od listopadu 2013 jsou v našem domě k dispozici dva poskytovatelé internetu CZNet.cz a T-Systems mezi, kterými můžete volit podobně jako mezi mobilními operátory. Doporučuji velice pečlivě prostudovat jejich cenové

CZNet.cz: nový poskytovatel internetu již dostupný

Výbor na své schůzce dne 21.10.2013 rozhodl o uzavření Smlouvy o umístění a provozu telekomunikačního zařízení dle §104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích se společností CZNet.cz. Tato společnost nám nabídla alternativní připojení do internetu oproti stávajícímu T-Systems. Výbor konstatoval, že konkurenční prostředí by bylo na místě a že

Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 20.11.2013

Datum: 20.11.2013 Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil, M. Třísková, P. Korman Omluven: nikdo Hosté za JiViŠ, s.r.o.: Karel Brož, Vladimíra Šímová, Viktor Šíma Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 11.12.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: V. Šíma seznámil členy

Smlouva s úklidovou firmou Zelení žabáci, a.s.

Abstrakt smlouvy: Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat objednateli služby spočívající v úklidu prostor specifikovaných v článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za tyto služby řádně a včas hradit smluvenou odměnu. Rozsah prací: 2x týdně Zametení a vymopování  podlah v celém domě (i pod rohožkami obyvatel

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.11.2013

Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, P. Korman Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 20.11.2013 v 18:00, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Karel Polák Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba ověřovatele zápisu

Omezení výšky pro vjezd do garáží blok 7I

Výbor na své poslední schůzi rozhodl o změně maximální povolené výšky pro vjezd vozidel do garáží 7I2.PP. Maximální povolená výška byla snížena z 2,1 metru na 1,95 metrů. Důvodem tohoto opatření je opakované poškození izolace na teplovodech. V jednom případe dokonce došlo k havárii na potrubí, následkem které se uvolnily některé ventily a

Máte tip na dobrého dodavatele?

V rámci revize a kontroly hospodaření zvažujeme možnosti o změnách dodavatelů některých služeb. Jak víte, některé změny již proběhly a jiné jsou v plánu. Kvalitní dodavatelé jsou vzácnost, takže bychom Vás rádi požádali o doporučení. Může se jedna o vlastní firmu nebo firmu, se kterou máte opakovaně dobré zkušenosti nebo

Výkazy práce domovníka ONLINE

Aplikace SOWA ve verzi 1.1 slouží ke sledování výkazů práce. V přehledu najdete aktuálně výkaz práce našeho domovníka – pana Hroudy. Ten zasílá vždy po ukončení pracovní doby výkaz činnosti za daný den emailem. Nové záznamy jsou automaticky zpracovávány do druhého dne. Ve výkazu najdete datum a popis činnosti, případně i