Monthly Archives: Září 2015

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.8.2015

Zápis ze schůze výboru č. 38/2015 Datum: 26. 8. 2015 Přítomní: Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM) Jednání Volba předsedajícího: KP Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení programu jednání First, s.r.o. Výbor vedl debatu se zástupcem společnosti First,

Možnost přednostního pronájmu nových parkovacích stání

Společnost CENTRAL GROUP, která má ve vlastnictví pozemek p.č. 669/133 k.ú. Záběhlice, zvažuje jeho pronájem jako komerční parkoviště. V současné době je pozemek užíván i přes zákazové značky, které tam nechali umístit, jako příležitostné parkoviště. Z tohoto důvodu se  předem obrátila na naše společenství, s možností přednostního pronájmu, než-li začnou

Novou správní firmou je FIRST, s. r. o.

Na základě usnesení výboru ze dne 22.07.2015 byla vybrána jako nová správní firma FIRST, s.r.o. S touto firmou byla ke dni 22.07.2015 uzavřena smlouva a současně podána výpověď stávající správní firmě Jiviš, s.r.o. Výpověď byla doručena k 30.07.2015. Výpovědní doba je 2 měsíce, takže správní firma FIRST, s.r.o. nastupuje k