Monthly Archives: Duben 2015

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.3.2015

Zápis ze schůze výboru č. 31 / 2015  Datum: 25. 3. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH)   Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení

Havárie na střeše

Dne 1. dubna ráno pan domovník Hrouda nalezl plech před budovou a proto okamžitě zkontroloval všechny střechy na objektu. Zjistil, že na budově č.1 došlo velkým větrem k utržení několika plechů po obvodu střechy, jiné jsou uvolněny. Okamžitě vzniklou situaci začal řešit, sehnal klempíře, aby co nejrychleji opravu provedl a aby

Nouzové otevření vrat směr Interspar

Jestliže dojde k výpadku proudu, je třeba překontrolovat jističe. V takovém případě postupujte podle návodu, který je uveden v článku Jak postupovat, pokud nefungují garážová vrata?. Vždy když jsou vrata zaseknutá, volejte na telefonní číslo 776 670 306. Jestliže se nedovoláte, napište alespoň SMS. Nová garážová vrata 1.PP směr OC