Monthly Archives: Září 2014

Zápis z jednání výboru konaného dne 22.9.2014

Zápis ze schůze výboru č. 22/2014 Datum: 22.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), Omluveni:M. Třísková (MT), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ) Hosté: — Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: MV Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání, podpis záznamu

Záznam z jednání výboru konaného dne 10.9.2014

Záznam ze schůze výboru č. 21/2014 Datum: 10.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluveni:M. Třísková (MT), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Výměna měřidel SV, TV a T: III. kolo – náhradní termín

Dne 3. 10. 2014 proběhne poslední bezplatný termín výměny měřidel studené vody, teplé vody a kalorimetrů. Zpřístupnit byt pro potřebu výměny měřidel je povinností každého majitele. Žádáme Vás tímto o zpřístupnění bytu: Mattioliho 3274 / 1 – byt č. 8, 32, 35, 49, 52, 53, 55, 61 (3. 10. 2014

Techniserv: smlouva o dílo „Dodávka čerpadla v objektu K“

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje že provede práce v podobě komplexní dodávky „Dodávka čerpadla v objektu „K“ hromadných garáží“. Toto bude provedeno do 5 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 06.10.2014. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.

Techniserv: dodatek č. 2 ke smlouvě

Abstrakt smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provádět následující činnosti držet servisní pohotovost a poskytovat 24 hodinovou službu HOT-LINE provádět povinnou roční kalibraci detektorů CO provádět roční kalibraci detektorů vlhkosti provádět roční kontrolu řídících jednotek systému detekce CO provádět roční kontrolu řídících jednotek dálkového monitoringu provádět roční kontrolu funkce odvětrávání provádět roční