Monthly Archives: Březen 2017

Zápis z jednání výboru konaného dne 15.03.2017

Zápis ze schůze výboru č. 55 / 2017 Datum: 15. 3. 2017 Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM) 1. Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení programu jednání 2. Garážová vrata v domě I Výbor